Клаус Обермайер (Австрия)

EGO

Аудиовизуален пърформанс

 

Повече от две десетилетия медийният артист, композитор, режисьор и хореограф Клаус Обермайер създава иновативни произведения с нови медии в областта на сценичните изкуства, музиката и инсталациите, високо оценени от критиката и публиката. Много от проектите му, като D.A.V.E, APPARITION, LE SACRE DU PRINTEMPS, DANCING HOUSE или EGO, се считат за новаторски и определящи жанра за развитието на нови художествени форми на човешко взаимодействие с цифрови системи.  Канен за лекции и панелни дискусии на международни конференции, институции и университети.

 
 

www.exile.at