ЕГО/EGO

 

 

интерактивна видео инсталация

кредити: Клаус Обермайер (Австрия) със Стефано Д'Алесио и Мартина Менегон

 

В психологията етапът на огледалото описва формирането на Егото чрез процеса на обективиране, като Егото е резултат от конфликта между възприемания визуален облик и емоционалното преживяване. Това отъждествяване психоаналитикът Жак Лакан нарича отчуждение.

 

 

Интерактивната инсталация EGO преекспонира и обръща процеса на отчуждаване, като подсилва и деформира огледалния образ чрез движенията на зрителите. Въпреки че е абстракция, то бързо се превръща в Аз и възстановява напрежението между реалното и символичното, Егото и То, субекта и обекта.

 

 

www.exile.at/ego/