Аудиовизуален пърформанс 

 

Клаус Обермайер (Австрия)

 

Взаимодействието на живо между звук, движение, жестове, глас и визуализации формира потапяща среда, в която тялото говори, лицето крещи, визуализациите звучат, а гласът се пропуква. 


 

Тази непрекъснато развиваща се серия от творби се фокусира върху дългогодишните артистични изследвания на Клаус Обермайер в областта на невербалната комуникация с мимики, език на тялото и пара-език, а също и върху човешкото тяло като интерфейс между реалното и виртуалното, като обект на постоянно предефиниране и преоткриване.

 

 

www.exile.at/audiovisual/