e-valuation 2.0: Покана за проекти 

Платформа за дигитални изкуства на Фондация ДА ЛАБ, 2022

 

Фондация ДА ЛАБ обявява отворена покана за изпращане на предложения за проекти, които ще бъдат създадени в рамките на Платформата за дигитални изкуства „e-valuation 2.0 (Стойност-Ценност)“. Това е второто издание на ежегодната платформа, която стартира през 2021 г. и продуцира 5 проекти на български артисти. 

Поканата е насочена към български артисти, които работят в сферата на дигиталните изкуства. Те могат да подадат предложение за проект, свързан с темата и формата на платформата. В резултат на проведения конкурс ще бъдат избрани два проекта, които ще получат подкрепа в размер на 2 000 лв. за реализация на проекта и професионално съдействие в процеса. Продуцираните проекти ще бъдат премиерно показани като самостоятелни изложби в галерия Depoo в София през юли 2022 г. и допълнително представени в различни национални и международни събития, като ДА Фест 9 и други.

Повече за проекта:

Мисията на платформата “e-valuation” е стимулиране и продуциране на автори в областта на дигиталните изкуства и тяхното представяне. Нашата цел е развитие и популяризиране на съвременни форми на изкуство, създадено с дигитални медии и технологии. Важен елемент е съдействието в процеса на създаване чрез креативна и техническа подкрепа от екипа на Фондация ДА ЛАБ. 

 

Темата на проекта „e-valuation“ е кодово послание за многопластов прочит на понятията за стойност и ценност. От една страна, характерът на дигиталните артистични практики предполага боравенето с различни стойности (например: информационни данни за околната среда - реална и виртуална). От друга, поставяме въпроса за стойностите на дигиталното изкуство като ценност съизмерна с неговото новаторство, социалната рефлексивност, подчертаната диалогичност с публиката, средата и общността. 

 

Дигиталното изкуство, както днес обобщаваме различни интердисциплинарни практики, ползващи съвременните технологии, отива отвъд употребата на компютърни системи за визуализация, управление и контрол, като демонстрира потенциала си да отразява съвременните социално-културни феномени по един нов начин. Виждаме процеси, в които безличните стойности се трансформират в обществено значими ценности. 

 

В рамките на този проект поставяме именно тази трансформация като отправна точка на изследване с фокус към артистични интерпретации, включващи онлайн и офлайн представяне и взаимодействия. В текущата пандемична криза статистическите данни като стойност имат сериозно въздействие в глобален икономически, политически и културен план. В резултат стойностите се превръщат във фактор при изграждането на ценностната ни система и директно афектират начина ни на живот и социалното ни поведение. В този контекст търсим какво има значение за авторите избрали дигиталните форми за артистична изява и как те отговарят на темите и предизвикателствата в „новата нормалност“, както наричаме настоящия период. 

 

Кандидатстване и селекция

Поканата за изпращане на предложения е насочена към български автори, които имат заявен интерес и досегашен опит в сферата на дигиталните изкуства. Те са поканени да предложат идея за художествен проект, който интерпретира по оригинален начин темата на проекта и прилага по креативен начин дигиталните медии и технологии.

Жури в състав: доц. д-р Венелин Шурелов, д-р Галина Димитрова-Димова и Антони Райжеков (учредители на Фондация ДА ЛАБ), ще изберат двете най-интересни и оригинални идеи, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта. 

За да кандидатствате, изпратете по ел. поща на адрес: dalabfoundation@gmail.com следната информация:

- творческа автобиография;

- портфолио с избрани проекти в областта на дигиталното изкуство;

- предложение за проект – концепция и технически параметри.

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2022 г.

Процес на реализация:

Избраните кандидати ще получат стипендия в размер на 2 000 лв. за реализиация на проекта, както и професионално съдействие под формата на консултации и менторство от екипа на фондацията. Създадените произведения ще бъдат премиерно представени в галерия Depoo, София през юли 2022 г. Произведенията ще бъдат представени на предстоящото 9-то издание на на международния фестивал за дигитални изкуства ДА Фест през октомври 2023 г. Те ще станат част от портфолиото с автори на фондация ДА ЛАБ, чието представяне в национален и международен план ще се развива в бъдеще.

 

За допълнителна информация и запитвания: dalabfoundation@gmail.com

Проект „e-valuation 2.0 (Стойност-Ценност)“ се реализира с подкрепата на Столична Програма Култура и със съдействието на галерия Depoo.