Фондация ДА ЛАБ е основана през 2018 година в София като виртуална лаборатория за дигитални изкуства от съвременния художник, сценограф и преподавател доц. д-р Венелин Шурелов, кураторката и теоретик д-р Галина Димитрова-Димова и медийния артист Антони Райжеков. Тя е свободна платформа за интердисциплинарен експеримент в територията на съвременното изкуство посредством взаимодействие между наука, нови технологии и различни дисциплини като визуални и пластични изкуства, звуково изкуство, съвременен театър, танц, пърформънс и интерактивни формати включващи публиката. Нашата мисия е свързана с развитието и популяризирането на художествени практики в областта на интерактивно изкуство, нет арт, роботика, електроника за художници, видео арт, видеомапинг, интерактивни аудио-визуални системи, визуално кодиране, саунд и соник арт, звуков дизайн, игри и приложения за мобилни телефони, софтуер арт, VR, AR, нови хибридни области като генетично изкуство, биоарт и трансхуманизъм, както и създаването и превода на теоретични текстове и изследвания. Важен акцент в мисията ни е да синхронизираме процесите в България със съвременните тенденции в дигиталното изкуство по света, като партньор в изграждането на съвместни инициативи с международни изследователски центрове, медийни лаборатории, технологични институти, университетски и академични програми. Фондация "ДА ЛАБ" е фокусирана върху общодостъпен обмен на знания, чрез работни семинари и презентации на успешни проекти на български и чуждестранни артисти, работещи в областта на дигиталните изкуства.

 

 

Нашите цели:

Да спомага за създаването, развитието и популяризирането на дигиталните изкуства в България, както и да подпомогне, чрез своята база и контакти, български артисти в тяхното развитие и представяне на национална и международна сцена. Да синхронизира процесите в България със съвременните тенденции в дигиталното изкуство по света, като партньор в изграждането на съвместни инициативи с международни изследователски центрове, медийни лаборатории, технологични институти, университетски и академични програми. Да разработва и развива художествени практики в областта на интерактивно изкуство, нет арт, роботика, електроника за художници, видео арт, видеомапинг, интерактивни аудио­визуални системи, визуално кодиране, саунд арт, звуков дизайн, игри и приложения за мобилни телефони, софтуер арт, VR, AR, както и нови хибридни области като генетично изкуство, биоарт, лайфарт и трансхуманизъм. Да спомогне за създаването на общност, изследваща взаимодействието между изкуство, общество, технологии и наука в контекста на съвременното изкуство. Да акумулира база от знания и аудио-визуално съдържание със свободен достъп, генерирани от общността. При ползване на оборудване или други ресурси безвъзмездно, културният продукт трябва да остане свободен за ползване по регулациите за интелектуална собственост на Creative Commons Attribution.