МАНИФЕСТ

DA_LAB е лаборатория за дигитални изкуства, базирана в София, България.
DA_LAB е образователно-презентационно пространство и високотехнологичен креативен център.
DA_LAB е общност, изследваща взаимодействието между изкуство, общество, технологии и наука в контекста на съвременното изкуство.
DA_LAB е настроена откривателски и насърчава въвеждането на новаторски артистични практики в полето на дигиталните изкуства.
DA_LAB е генератор за нови идеи и техники.
DA_LAB е инкубатор за съвременно изкуство.
DA_LAB е свободна платформа за експеримент между нови технологии и различни дисциплини като танц, пърформънс, съвременен театър, визуални, звукови и пластични изкуства. DA_LAB е синхронизатор на процесите в България със съвременните тенденции в дигиталното изкуство по света

DA_LAB е мултидисциплинарен проект, развиващ критично и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на дигиталните изкуства. 

DA_LAB е динамична структура, която разработва и развива художествени практики в областта на интерактивно изкуство, нет арт, роботика, електроника за художници, видео арт, видеомапинг, интерактивни аудио-визуални системи, визуално кодиране, саунд арт, звуков дизайн, игри и приложения за мобилни телефони, софтуер арт, VR, AR, както и нови хибридни области като генетично изкуство, биоарт, лайфарт и трансхуманизъм.
DA_LAB е акумулатор на база от знания, публикации и аудио­визуално съдържание със свободен достъп, генерирани от общността. При ползване на оборудване или други ресурси безвъзмездно, културният продукт трябва да остане свободен за ползване по регулациите за интелектуална собственост на Creative Commons Attribution.