Нико Ангиули & Катерина Ел Рахеб (Италия)

Танцът на Амазон

 

Нико Ангиули е визуален артист и филмов режисьор; професор по сценични изкуства в Академията за изящни изкуства в Италия, от 2006 г. реализира трансгранични проекти между Албания, Испания и Гърция.
Ангиули, от гледна точка на труда, изследва много въпроси, както при The Tools' Dance  (видео архив на селскостопански жестове, 2009/2017); или както при The Human Tools (360 ° филм, 2019 г.), в който от значението на думата robota -принудителен труд- на чешки език, свързва древните и съвременните форми на робство със съвременни андроиди и геминоиди. Току-що му е предоставено от Министерство на културата на Италия да реализира Part-Time Resistance представителен архив за частните форми на саботаж и съпротива в различни контексти на потисничество. Живее и работи между Берлин и Бари.

 

 

http://www.nicoangiuli.com/

Катерина Ел Рахеб (танцов артист/изследовател в областта на компютърните науки) е родена в Александрия, Египет и живее в Атина, Гърция. Учила е в професионално танцово училище "Ники Контаксаки", има инженерна диплома от Националния технически университет в Атина, магистърска степен и докторска степен от Факултета по информатика и телекомуникации на Националния Каподистрийски университет в Атина (НКУА). От 2009 г. е академичен изследовател в НКУА и в Изследователския център "Атина", а също така е и хоноруван преподавател в катедрата по сценични и дигитални изкуства към Пелопонеския университет. Нейната изследователска област е взаимодействието между човека и компютъра и мултидисциплинарните области, които съчетават култура и художествено творчество, компютърни науки, сценични изкуства и танци.