Владислав Илиев (България)

Aura

 

Владислав ИлиевVladzen ) е интердисциплинарен визуален артист с фокус върху възприятието ни за светлина и пространство, сценичен дизайн и видео. Завършва НАТФИЗ (2010), специалност Сценичен и Екранен Дизайн, а от 2016 е гост лектор по Видео Мапинг, специалност Дигитални Изкуства в НХА, София. През 2009 създава студио Phormatik с интерес към развиването на дигиталната култура в сферата на изкуството и създаването на преживявания чрез изкуство, технология и дизайн. През последните години работи в областта на интерактивният дизайн, 3Д мапинг и нови медии и развива интегрирането им в театъра и перформативните изкуства.