AURA 

Владислав Илиев (България)

 

Едноканално виедо
Прожектиране на инсталация
Мапинт, принт, рисуване
2021

 

 

 

Инсталацията “AURA” се опитва да постави пред обществото въпроса как то третира различните? Кои са различни? Ваксината прави ли ни различни, a носенето на маски? AURA е инсталация която отразява маската като културен феномен.

 

Днес хората са свикнали маската да предпазва, но тя и разкрива. Измерването на културата между хората се гради на лицемерието, а то е стойност под формата на маска. Постоянната смяна на маски изкривява собственото ни самовъзприятие и самочувствие и в крайна сметка изкривява как изглежда нормалността. Маската е преход към „новото нормално“, но тя е и ограничение в несъзнателно ниво. И тъй като ограничава в съвремието ни, тя ни дава повод да се замислим над стойността й. Ритуалната маска представлява код и символ за сваляне на ограниченията, а днешната маска ограничава, пази и прикрива.

 

Работата свърза историческият символизъм (ритуалната маска) и съвременният материализъм (дигиталната маска) с общественият проблем за етика и равнопоставеност, за да постави въпроса доколко ние сме еднакви.