Телепорт

 
ТЕЛЕПОРТ е пърформанс, резултат от взаимодействието на танц и технологии, чието действие паралелно пренася зрителя от сценичната среда към дигиталното пространство и обратното.

Пърформансът фокусира вниманието върху прехода към "новия свят" и задава въпроси свързани с това доколко истинно е свързването чрез съзнание в отсъствието на материя. Изследвайки два паралелни свята през невидимото, проектът търси кое е изначално, материя или съзнание?
При разглеждане на информация за система от пренос на квантови частици, които винаги са в различно състояние, физическото движение развива комуникация между фотони и код, като интегрира допълнителна стойност в дигиталната среда.
 

ТЕЛЕПОРТ
Идея: Владислав Илиев, Живко Желязков
Хореограф: Живко Желязков
Танц: Вяра Болградова
Музика: Иван Шопов
Визуална среда: studio Phormatik.
Notch дизайнер: Михаил Илиев
3D среда: Михаил Илиев, Матьо Дервенков
Осветление и мапинг: Владислав Илиев 
Проектен асистент: Изабел Миткова
Фотограф: Марин Кафеджийски
Продуцент: Атанас Маев