DigiPhysics

Вероника Табакова & Яна Меламед (България)  

 

“DigiPhysics” е интерактивна аудио-визуална инсталация, която изследва взаимоотношението между човека и дигиталния свят. Проектът въвлича зрителя като активен участник и го провокира да преосмисли връзката между физическото и цифровото. 

 

 

В днешната технологична епоха човекът и дигиталният свят са непрекъснато свързани и зависими едни от друг. Същевременно, тяхната комуникация може да бъде както полезна, така и пагубна. Правилното приспособяване към виртуалното пространство е от съществено значение за качеството на живот, особено в периоди на физическа изолация, какъвто е пандемията Covid-19. Изборът как човек използва дигиталните технологии в ежедневието си определя бъдещото развитие между физическия и дигиталния свят.

 

 

Инсталацията създава пространство, в което всеки посетител може да се движи свободно и да създава динамична аудио-визуална среда. Той може да открие различни зависимости между движение, образ и звук, основани на абстрактни композиционни принципи. Така, интензитетът и степента на интеракция между посетителя и инсталацията се превръщат в аудио-визуален израз на взаимоотношението между човек и дигиталния свят.