evaluation 3.0:  Отворена покана за предложения на проекти на дигитални артисти

 

Фондация ДА ЛАБ обявява отворена покана за изпращане на предложения за проекти, които ще бъдат създадени в рамките на Платформата за дигитални изкуства „e-valuation (Стойност-Ценност)“. Това е третото издание на ежегодната платформа, която стартира през 2021 г. и досега е продуцирала 7 проекти на български артисти. Новото издание на проекта се реализира с подкрепата на Министерство на културата.
Поканата е насочена към български артисти, които работят в сферата на дигитални и медийни изкуства. Те могат да подадат предложение за проект, свързан с темата и формата на платформата. В резултат на проведения конкурс ще бъдат избрани три проекта на кандидатствали автори и колективи, които ще получат подкрепа в размер на 4 000 лв. за реализация на проекта и професионално съдействие в процеса. Продуцираните проекти ще бъдат представени чрез самостоятелни изложби в галерия Depoo в София през пролетта на 2023 г. и ще бъдат включени в програмата на деветото издание на международния фестивал за дигитални изкуства ДА Фест през октомври 2023 г.

 

Повече за проекта:

“e-valuation” е платформа за развитие и подкрепа на български артисти, работещи в областта на дигиталните изкуства. Заглавието на проекта “e-valuation” е референция към смисъла на понятията “стойност” и “ценност”. В областта на дигиталните изкуства важна съставна част от “живота” на произведението са постоянните калкулации, които имат потенциала да превърнат едни “сухи” стойности в концептуални ценности.

Мисията на платформата е продуциране на произведения на български артисти и тяхното представяне на професионалната сцена. Важен елемент е съдействието в процеса на създаване чрез консултации и менторски сесии. Основните цели са професионално развитие на творците и популяризиране на съвременни форми на изкуство, създадено с дигитални медии и технологии.

Темата на проекта „e-valuation“ е кодово послание за многопластов прочит на понятията за стойност и ценност. От една страна, характерът на дигиталните артистични практики предполага боравенето с различни стойности (например: информационни данни за околната среда - реална и виртуална). От друга, поставяме въпроса за стойностите на дигиталното изкуство като ценност съизмерна с неговото новаторство, социалната рефлексивност, подчертаната диалогичност с публиката, средата и общността.

Дигиталното изкуство, както днес обобщаваме различни интердисциплинарни практики, ползващи съвременните технологии, отива отвъд употребата на компютърни системи за визуализация, управление и контрол, като демонстрира потенциала си да отразява съвременните социално-културни феномени по един нов начин. Виждаме процеси, в които безличните стойности се трансформират в обществено значими ценности.

 

Кандидатстване и селекция:

Поканата за изпращане на предложения е насочена към индивидуални български артисти или авторски колективи, които имат заявен интерес и досегашен опит в сферата на дигиталните изкуства. Те са поканени да предложат идея за художествен проект, който интерпретира оригинално темата на проекта и прилага по креативен начин дигиталните медии и технологии.
Жури в състав: доц. д-р Венелин Шурелов, д-р Галина Димитрова-Димова и Антони Райжеков (учредители на Фондация ДА ЛАБ), ще изберат трите най-интересни и оригинални идеи, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта.

За да кандидатствате, изпратете по ел. поща на адрес dalabfoundation@gmail.com следната информация:
- творческа автобиография;
- портфолио с избрани проекти в областта на дигиталното изкуство;
- предложение за проект – концепция и технически параметри.

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2022 г.

Процес на реализация:

Избраните кандидати ще получат стипендия в размер на 4 000 лв. за реализация на проекта в периода януари-март 2023 г. Екипът на фондацията ще съдейства на артистите с консултации и менторство. Създадените три произведения ще бъдат премиерно представени в галерия Depoo, София през март-април 2023 г. Произведенията ще бъдат представени на предстоящото 9-то издание на международния фестивал за дигитални изкуства ДА Фест през октомври 2023 г. Те ще станат част от портфолиото с автори на фондация ДА ЛАБ, чието представяне в национален и международен план ще се развива в бъдеще.

За допълнителна информация и запитвания: dalabfoundation@gmail.com