Пабло Мартин - Кордоба

След първия си автодидактичен артистичен опит, последван от обучение по история на изкуството и съвременно изкуство и фотография, Пабло-Мартин Кордоба структурира работата си около понятията за време и движение. Както латентното движение в неподвижния образ, така и неподвижността, изградена от движението, определят една хомогенна област, в която цифровият образ се превръща в пластичен материал. Разширяването на пространствено-времевата област се удвоява от едно медийно питане, което предполага свободно изследване на цифровите технологии, техните възможности и граници. В този контекст и чрез фотомонтажи, видеоклипове и инсталации художникът предлага специфична визия за реалността, без да изключва промени в посока на фикцията. Творбите му са излагани по целия свят.

 

Постдигитален флипбук

2019, алгоритмично видео, 4 мин 40 сек, стерео

Алгоритъм изследва мрежата, като индексира изображения, показващи лица. Тези лица, които представляват милиони, се класифицират по близостта на лицевите черти с помощта на невронна мрежа.

Показани едно след друго, намерените изображения създават анимация, която се развива през целия кадър:

анонимни хора се сливат със стари и съвременни знаменитости по пътя на изненадващи преходи, а металицето сякаш се появява в ново хетерогенно и разрушително пространство, което продължава да се генерира. По този начин визуалният компонент на големите данни се пренася по игрив начин под формата на анимация образ по образ, отразяваща кинематографичния похват в неговия произход.