Грегъри Бенет е дигитален художник, роден и живеещ в Нова Зеландия, който изследва представите за утопичното и антиутопичното чрез изображения на мултиплицираното дигитално тяло. Той използва средствата на 3D анимацията като основен творчески инструмент в своята творческа практика, която обхваща видео, заснемане на движение, проекционен мапинг, интерактивни медии и виртуална реалност. Неговите творби се излагат като прожекционни или екранни произведения в художествени галерии и мащабни открити публични места, като онлайн творби или като част от курирани програми за прожекции и фестивали. Работите на Бенет са показвани в международен мащаб, включително в САЩ, Хонконг, Китай, Австралия и Европа.

 

'Edifice II' (2021) е част от художествена и анимационна практика, която включва 3D компютърни анимация, за да изследва темите и напреженията, свързани с природата и културата, както и представите за утопични и антиутопични, чрез изобразяване на често сложни цифрови екосистеми. Терминът "edifice" може да се отнася до отдавна установена сложна система от вярвания, сложна абстрактна структура която може да бъде трудна за оспорване или пробиване. В тази работа се появяват хомогенни човешки фигури като често несигурно разположени изпълнители, изпълняващи подобни на ритуал сценарии, ангажирани в сизифовски задачи или неопределени дебати или спорове. Индивидът е сринат в множество странни дигитални двойници, поставени в несигурна среда, които симулират някакъв живот, често без очевидна цел. Тук цикълът е възприет като наративна стратегия, разказ, в който има движение, но не непременно прогрес. Цикълът дава възможност за парадоксално изразяване на усещане за движение и активност, които същевременно са дълбоко инертни и спрени.