Петър Сапунджиев

Имитация с Линии

 

Петър Сапунджиев е артист, преподавател и изследовател, работещ със смесени и нови медии. С опит в инженерни, екологични и културни изследвания, неговото творчество изследва допирната повърхност между съвременните дигитални технологии и органични естествени явления и процеси. Работейки с метал, дърво, текстил, електроника и видео, неговата практика разказва истории и провокира въпроси за нашата технологична идентичност. Петър е представял свои произведения на множество събития в България и Ню Йорк, САЩ. Работи и като инженер към Българската Антарктическа Експедиция.