Реификация на ценностите,

Как невродизайнът на човешките ценности може да се превърне във физическо произведение на изкуството?

Морис Бенаюн

 

Участниците се приканват да създадат токен VoV само чрез мислене (BCI-Brain Computer Interaction), регистриран в блокчейн. Те притежават токена, който все още е абстракция, 3D модел, който може да се използва за създаване на лично произведение на изкуството в 2D ("Twodee") в 3D ("Threedee"), което по-късно може да бъде 3D отпечатано. Или да бъде замислено произведение на изкуството, което може да бъде реализирано по-късно с помощта на различни средства и носители. Семинарът ще даде обща представа за това как да се процедира и как реифицираното (превърнато в обект) има смисъл, когато говорим за човешки ценности.