Интерактивно изкуство, което ни свързва едни с други и със самите нас, Скот Снайб

Скот Снайб ще разкаже за две десетилетия интерактивно изкуство, което свързва хората чрез добавена реалност, интерактивни приложения и социално взаимодействие. Той ще засегне темата за нелекото приемане на техниките на интерактивното изкуство в корпоративните продукти и за начина, по който дигиталното изкуство може да ни свърже с другите, да ни помогне да опознаем по-добре себе си и да зачита неприкосновеността на личния живот в епохата на държавата на наблюдението.