Потънал свят – аудио-визуален пърформанс

Анна Бо и Пепа Паришева

 

“Потънал свят” е аудио-визуален пърформанс, въплъщение на концепцията за дистопично бъдеще на живота на планетата, потопен под вода, с надеждата за неговото оцеляване чрез промяна в посоката на мислене и действие на човечеството.