Последната химера

Джо Хамбълтън

2021 г.
17 минути, 13 секунди, анимация, цифрово видео, стерео звук

Последната химера е експериментална анимация, която разказва как моята ангажираност с медии, базирани на фантазия, оцвети възприятието ми за жилищната несигурност в Торонто и евентуалното ми осъзнаване на необходимостта да се върна към реалността. В работата преосмислям нарастващото разделение между икономическите класи през призмата на японските ролеви игри. Екзистенциалният разказ, вдъхновен от диалозите от класическите JRPG, е положен върху анимацията, като приканва зрителя да интерпретира творбата чрез нея. Докато те се чувстват комфортно с тази структура, в крайна сметка използвам същия диалог, за да поставя под въпрос тази практика и да поканя зрителя да погледне навътре, да се върне назад към реалността и да продължи напред заедно с мен, за да създаде положителна промяна.