Опера за умиращи видове

 

 

Кен Риналдо (САЩ)

 

Може би една от най-големите трагедии на нашето време, произтичаща от индустриализираното земеделие, загубата на местообитания, глобалното затопляне, обезлесяването и употребата на синтетични пестициди, е моментното осъзнаване, че се намираме в средата на апокалипсис на насекомите. Седемдесет и три отделни проучвания сочат, че насекомите са намалели с 41 %, откакто учените следят популациите им.

 

 

 

В инсталацията движенията на изоподите се засичат със софтуер с изкуствен интелект и видео изображенията се анализират, за да се определи тяхното местоположение, брой и скорост на движение, което предизвиква трагична опера. Тъй като музиката предизвиква дълбоки емоционални реакции, трагичната опера изглежда идеалният начин да се помогне на хората да разберат глобалната трагедия пред нас.

 
 

https://www.kenrinaldo.com/portfolio/opera-for-dying-insects/