Нов екстрактивизъм - сборен материал от концепции и алегории

Владан Жолер (Сърбия)

 

В настоящия момент през 21-ви век наблюдаваме една нова форма на екстрактивизъм, която е в пълен ход: такава, която достига до най-отдалечените кътчета на биосферата и до най-дълбоките пластове на човешкото познавателно и афективно същество. Стълбът зад съвременните технологични системи се простира далеч отвъд многопластовия "технически стек" от моделиране на данни, хардуер, сървъри и мрежи. Пълният стек достига много по-далеч в капитала, труда и природата и изисква огромно количество от всеки от тях. Тази карта и придружаващите я бележки под линия са един голям разхвърлян сбор от различни концепции и идеи, събрани в една полусвързана картина или, да кажем, карта, мироглед. Представените концепции са показани тук предимно визуално под формата на алегории. Всички тези алегории и концепции заедно, обединени под формата на асемблаж, създават заедно план на една подобна на машина надстройка или супер алегория. В този смисъл това, което имаме тук, е почти фрактална алегорична структура – алегория, в алегория, в алегория.