Кодове на лица

 

Андреас Мюлер - Поле (Германия)

 

Андреас Мюлер-Поле изследва проявленията на цифровите кодове от средата на 90-те години на миналия век. Серията му "Кодове на лица" се състои от портрети на японци, взети от видеозаписи и след това дигитално редуцирани до типичните им черти на лицето. След това получените файлове с изображения са отворени като текстови файлове ASCII, а буквено-цифровият код е "преведен" в знаци канджи с помощта на програма, която може да обработва както римски, така и азиатски знаци. От тях e избран осемсимволен "низ", който да представлява цялостния генетичен код на изображенията, и беше поставен в долната част на изображението. С тези концептуални творби Мюлер-Поле се позовава не на последно място на текстовата (и по този начин линейна) основа на всяко цифрово изображение - и на структурни паралели със света на генетичните кодове, които по-късно разглежда в своите "Слепи гени" (2002). 

 

 

Wolf Lieser: Дигитално изкуство. Потсдам: h. f. Ullmann, 2010