Дует в самоопределяне, 2021 (#BIOCOIN серии 2018-2021)

Видео на аудиовизуална инсталация

Антони Райжеков (Австрия/България) 

 

Съветска монета, украинска монета, петри-паничка, среда за отглеждане (Агар), специализиран софтуер за сонификация и анализ на изображение 

#BIOCOIN е многогодишен мултидисциплинарен проект на Антони Райжеков, изследващ био-стойността изразена през звукл посредством процес на сонификация на бактерии, живеещи върху монети и банкноти. През 2018 г. се създава първата инсталация от #BIOCOIN серията в рамките на резиденцията за изкуството, наука и бизнес в Изследователския институт на Бош в Ренинген в сътрудничество с Akademie Schloss Solitude - Щутгарт, Германия и ВИмелфоршунг - Берлин " и с микробиоложката Таня Маухер и продукция на обекта с Димитър Овчаров, , като се използваха евромонети и банкноти, а през 2021 г. бе създадена инсталацията БИОЛЕВ базирана на Български монети и банкноти като интерактивна звукова инсталация финансирана от Творчески Инициативи на НФК България. Творбата „Дует в самоопределение“ е създадена специално за фестивала TETRAMATIC в сътрудничество с Иван Роман и Александър Громико - микробиолози в Лвовския национален университет „Иван Франко“ в Украйна. Проекта е финансиран от Австрийската програма за академичен обмен - OeAD.