Животът е деликатно договаряне

Карло Зани (Италия)

 

Текст, 3 листа А4, молив, гума и сух печат

Видео HD 4'23''

 

 

"Животът е деликатно договаряне" е кратък текст за това какво означава да правиш изследване в областта на изкуството, и как тази генерална липса на бюджет се отразява както на художниците, така и в дългосрочен план на цялата култура на определен период. Монологът, изигран от художника в придружаващото видео, е изграден на базата на няколко лингвистични техники, които в момента са използвани от преговарящите за заложници от ФБР.