Мозъчен проектор

Филип Петков (България/САЩ)

Специална селекция на Христо Калоянов

 

Мисленето е най-сложното когнитивно поведение, коeто участва в разбирането, обработката и предаването на информация. То се осъществява чрез елементите на мисълта - символи, концепции и прототипи. Мисленето позволява на хората да обмислят, интерпретират, представят и моделират света около себе си.

 

Опитвайки се да си представя и моделирам образ на тези дефиниции, във визуално устроения ми мозък непрестанно изникваха въпроси като: 

Има ли “видима” разлика между спокоен и развълнуван мозък?

Как се движи енергията в лявото и дясното полукълбо?

Как изглеждат всички тези синаптични импулси?

 

 

В същото време, експериментирайки с аналогови визуализации и техника придобила популярност през 60-те и 70-те години на миналия век, от концертите на The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin и други, научните обяснения придобиха визулна форма. Така след серия опити се роди инсталацията “Мозъчен проектор”.

 

Използвайки  психиделично светлинно арт шоу, overhead проектор и микро-контролер, който превежда ЕЕГ алгоритъм в механични вибрации, инсталацията “Мозъчен проектор” създава абстрактна, жива картина на електрическата активност на мозъка.